Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
NB jaargang 6 NR : 7
Kleuteronderwijs in Oelegem
 Vandaag 27 maart 2018 is het startschot voor kleuteronderwijs in de Driehoek in Oelegem gegeven.
Er was een info moment voor geïnteresseerde ouders georganiseerd in de school Tine Muyshondt verwelkomde de ouders en lichtte toe waarom er ook gestart wordt in Oelegem.
De directie en leerkrachten ondervonden steeds meer dat de ouders liever voor 1 school kiezen voor hun gezin met als belangrijkste reden, gemakkelijk, tijdsdruk, ze maar naar 1 school moeten brengen en halen, op hetzelfde moment pedagogische studiedagen en allerhande schoolse activiteiten.
Als gemeentebestuur beseffen we steeds meer dat de leefbaarheid van de school erdoor verbetert. Een gezonde mengeling , klein en groot. Het geeft een nieuwe dynamiek aan de school.
We hebben dat mogen ervaren in de knipoog in Ranst.
Een enthousiaste kleuterjuf Nikki  en directeur van Ranst heeft de ouders het verhaal van de kleuterschool gedaan. Daar is het kleuterverhaal een succes, een groot succes tot tevredenheid van de ouders. Dat bewijst het groot aantal inschrijvingen.
De eerste klas  en het sanitair is door de technische dienst van de gemeente al.helemaal klaargemaakt , zodat de ouders dit al konden bekijken.
De directeur en het team van Oelegem hebben al hard gewerkt om hun school klaar te maken om vele kleintjes te verwelkomen.
Het was een zeer geslaagde avond !
Tine Muyshondt
>
>
>
>