Sociaal beleid

                           CD&V/WIJRanst heeft een hart voor mensen,

omdat elke mens telt

Minder Mobiele Centrale meer bekend maken en verder uitbouwen

betaalbare woningen voor iedereen die het nodig heeft : sociale huisvesting

nieuwe vormen van samenwonen mogelijk maken: co-housing,..

samenwerken met private initiatieven voor serviceflats

kwetsbare jongeren snel opsporen en ondersteunen (samenwerking OCMW met scholen, verenigingen, buurten,…)

OCMW / Sociaal Huis als infopunt met doorverwijsfunctie, laagdrempelige sociale dienstverlening

zorgen voor een sterke sociale dienst

"Welkomhuis" verder blijven ontwikkelen

thuiszorg en hulpverlening verder uitbouwen

buurtnetwerken stimuleren zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen

ontmoetingsruimte creëren voor jong en oud om contacten te stimuleren en vereenzaming tegen te gaan

 

                                 CD&V/WIJRanst draagt zorg voor een sociaal beleid

Voorstellen

Welkomhuis verder uitbouwen

mantelzorgbeleid verder ondersteunen

MMC (Minder Mobiele Centrale) verder uitbouwen

FairTrade verder uitbouwen

samenwerkingsvormen met tweedehandszaken en de voedingssector onderhouden

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.