Wonen en leven

                    CD&V/WIJRanst laat mensen thuiskomen

We dromen van dorpen op mensenmaat, waar wonen en mobiliteit op elkaar afgestemd zijn

het behoud van de dorpssfeer

met een duidelijke visie over ruimtelijke ordening, die consequent toegepast wordt

open ruimte vergroenen

bij nieuwe woongelegenheden:

  • kernen verdichten
  • rekening houden met de impact op verkeer
  • dorpsgezicht bewaren: hoogte, voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen, open ruimte….

met inspraak van de buurtbewoners voor algemene ruimtelijke ordening in de dorpen

goed onderhouden groen in de dorpskern

monumenten in ere houden en optimaal gebruiken

betaalbaar wonen voor iedereen van jong tot oud, gezinnen en alleenstaanden

waar verschillende samenlevingsvormen mogelijk zijn:  woonerven, co-housing, kangoeroewoningen, zorgwoningen,…

ruimte voor kleinhandel

onderwijs en opvang voor elk kind

een actief gemeenschapsleven

schoolgebouwen maximaal gebruiken voor sport, ontspanning, verenigingen,…

ontmoetingsplaatsen creëren (speelruimte, picknickruimte, volkstuintjes ……) met de nodige controle om overlast voor de omgeving te voorkomen

                      CD&V/WIJRanst geeft onze dorpen aan de bewoners

Voorstellen:

bij grote bouwprojecten ruimte voorzien voor fietsenstalling en voldoende bergruimte

nodige ruimte bouwen voor buitenschoolse kinderopvang

oprichten “Huis van het kind”

ondersteunen ontwikkeling R-bon ( winkelen in eigen gemeente )

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.