Voor de aanleg van een nieuw fietspad langs een gedeelte van de Van den Nestlaan hebben we de afgelopen bestuursperiode een heel voorbereidend traject doorlopen.

Tijdens deze planningsfase hebben we getracht een ontwerp op te stellen dat voorziet in de aanleg van een veilig  en comfortabel fietspad, een aangepaste rijweg voor wagens en ruimte voor de verschillende nutmaatschappijen om die infrastructuur op een hedendaagse manier aan te leggen. Zoals we dat altijd deden hebben we ook de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel geïntegreerd in dit project.

Tijdens de opmaak van deze plannen hebben we altijd veel weerstand moeten ondervinden vanuit de oppositie.

Het dubbel richting fietspad werd in twijfel getrokken, maar vooral het   rooien van de rij eiken langs deze weg kon op veel protest rekenen.

Hierbij verwijs ik graag naar de interpellaties over de plannen.

Ook tijdens de verkiezingsperiode werd vernietigend uitgehaald naar deze plannen.

Het behoud van deze bomen was volgens de oppositie een absolute voorwaarde.

Er werd ons toen aanbevolen om bijkomende gronden te onteigenen om voldoende plaats te maken voor het fietspad.

Wij hebben altijd het standpunt ingenomen om binnen openbare ruimte die beschikbaar is dit fietspad aan te leggen. Het behoud van de bomen was volgens ons niet mogelijk, maar tegelijkertijd hebben we altijd duidelijk gemaakt dat de aanplant van nieuwe bomen in deze omgeving, op de terreinen van gemeente en OCMW een belangrijke randvoorwaarde was.

Dit project is door studiebureau, Water-Link, aquafin, onze technische dienst en mobiliteitsambtenaar, onze provincieale mobiliteitsadviseur en vele anderen met  veel zorg voorbereid.

Tijdens de gemeenteraad werd het rooien van de bomen als “onverantwoord beleid”  afgeschilderd en tijdens de verkiezingsperiode werd voorgespiegeld  dat een keuze voor de andere partijen een garantie was voor het behoud van de bomen langs de Van den Nestlaan.

Groot was dan ook onze verbazing om in het verslag van het  college van 10 januari te lezen dat de vooropgestelde plannen van de vorige bestuursploeg zo goed als integraal worden overgenomen, inclusief het rooien van de bomen .

We lezen wel dat er onderzocht w ordt om nieuwe bomen te  planten waarvan de wortels niet onder het fietspad groeien en ook niet in de riolering groeien ……. Bomen met brave wortels ?.......

We willen niet spreken over kiezersbedrog, maar de kracht van de verandering slaagt er duidelijk wel in om de leden van de nieuwe meerderheid van gedacht en te doen veranderen.

We troosten ons met het idee dat het gezonde verstand van de vorige ploeg heel inspirerend werkt.

Antwoorden van het bestuur:

We hebben een studie gedaan om hier nieuwe bomen te voorzien, maar men kon ons niets van die studie voorleggen. De aanpassing bestaat erin om de riolering te verplaatsen en deze onder het fietspad te voorzien. Het nadeel is dat er opregelmatige afstand er toezichtdeksels in het fietspad komen. Ook hier is er was men vaag en kon men ons niet zeggen op welke afstanden die deksels in het fietspad komen. Volgens de Burgemeester moet men dan rond de deksels fietsen.

Er komen dan nieuwe bomen met diepgaande wortels op de strook tusseen fietspad en rijbaan.

Wij betreuren deze keuze, de bomen zijn inderdaad veel belangrijker dan een goed berijdbaar fietspad.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.